HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Manager

Mr.PhÆ°Æ¡ng - 098.999.1683

Manager

Mr.Quý - 098.605.8836

Manager

Mr. Điệp - 09.3576.3579

Manager

Mr.DÅ©ng - 091.1618.222

Manager

Ms.Trường - 0936.017.696

Manager

Dịch vụ Bảo Hành + Phụ Tùng Mr.Lâm: 0968.780.658

XE VÀ THIẾT BỊ NHỰA ĐƯỜNG

NHỰA ĐƯỜNG LÀ GÌ?
-      Nhá»±a đường là má»™t chất lỏng hay chất bán rắn có Ä‘á»™ nhá»›t cao và có màu Ä‘en, nó có mặt trong phần lá»›n các loại dầu thô và trong má»™t số trầm tích tá»± nhiên. Thành phần chủ yếu của nhá»±a đường là bitum. Vẫn tồn tại má»™t số bất đồng trong số các nhà hóa học liên quan đến cấu trúc của nhá»±a đường, tuy nhiên phổ biến nhất là nó được giả lập mô hình nhÆ° là má»™t chất keo, vá»›i asphaltenes? nhÆ° là thể phân tán và maltenes? nhÆ° là thể liên tục.
-      Nhá»±a đường Ä‘ôi khi bị nhầm lẫn vá»›i hắc ín do nó cÅ©ng là sản phẩm chứa bitum, nhÆ°ng hắc ín là loại vật liệu nhân tạo được sản xuất bằng phÆ°Æ¡ng pháp chÆ°ng cất phá hủy các chất hữu cÆ¡. Tuy cùng là sản phẩm chứa bitum nhÆ°ng thông thường hàm lượng bitum trong hắc ín thấp hÆ¡n của nhá»±a đường. Hắc ín và nhá»±a đường có các thuá»™c tính cÆ¡ lý rất khác nhau.
-      Nhá»±a đường có thể được tách ra từ các thành phần khác của dầu thô (chẳng hạn naphtha, xăng và dầu Ä‘iêzen) bằng quy trình chÆ°ng cất phân Ä‘oạn, thông thường dÆ°á»›i các Ä‘iều kiện chân không. Việc chia tách tốt hÆ¡n nữa có thể đạt được bằng cách xá»­ lý tiếp các phần nặng nhất của dầu mỏ trong các khối khá»­ nhá»±a đường sá»­ dụng prôpan hoặc butan trong pha siêu tá»›i hạn để hòa tan các phân tá»­ nhẹ hÆ¡n và sau đó được tách ra. Có thể xá»­ lý tiếp bằng cách “thổi” sản phẩm: cụ thể là bằng cách cho nó phản ứng vá»›i ôxy. PhÆ°Æ¡ng pháp này làm cho sản phẩm cứng và nhá»›t hÆ¡n.
CÁC LOẠI XE, THIẾT BỊ PHỤC VỤ TRONG NGÀNH NHỰA ĐƯỜNG
Xe chở, phun tưới, rải nhựa đường
Thiết bị sản xuất tái chế nhựa đường
Thiết bị bảo dưỡng đường
 • Xe bảo dưỡng đường
 • Xe vận chuyển đá
 • Xe đào bốc, tái chế nhá»±a đường
 • Xe vệ sinh mặt đường
 • Máy vá mặt đường
xe thiết bị nhựa đường
xe thiết bị nhựa đường 4
xe thiết bị nhựa đường 1
xe thiết bị nhựa đường 3
Phân loại nhựa đường
Nhá»±a đường đặc nóng: Ä‘ược gia nhiệt ở nhiệt Ä‘á»™ 120oC đến 145oC, được vận chuyển dÆ°á»›i dạng xá (lỏng).
Nhá»±a đường đặc: Ä‘ược chứa trong thùng phuy, trong bao polymer ở nhiệt Ä‘á»™ môi trường. Khi sá»­ dụng phải Ä‘un nóng chảy để trở về trạng thái lỏng sau đó lấy ra khỏi phuy và Ä‘Æ°a vào trạm trá»™n bê tông asphalt.
 
Nhá»±a đường MC, nhá»±a đường nhÅ© tÆ°Æ¡ng, nhá»±a đường polymer,…: là các chế phẩm của nhá»±a đường ở dạng lỏng, được chứa trong các thùng phuy hoặc vận chuyển bằng xe bồn, ISO tank.
 
1. Nhá»±a đường lỏng - Cutback Asphalt
MÔ TẢ
 
 • Nhá»±a đường lỏng là sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trá»™n nhá»±a đường đặc vá»›i dầu hỏa theo tá»· lệ thích hợp.
 • Nhá»±a đường đặc là sản phẩm thu được từ công nghệ lọc dầu mỏ; bao gồm các hợp chất hydrocacbua cao phân tá»­ nhÆ° : CnH2n+2, CnH2n, hydrocacbua thÆ¡m mạch vòng (CnH2n-6) và má»™t số dị vòng có chứa oxy, ni tÆ¡ và lÆ°u huỳnh .
 • Ở trạng thái tá»± nhiên, nhá»±a đường lỏng có dạng lỏng, màu Ä‘en.
 • Mác của nhá»±a đường lỏng được qui định theo cấp Ä‘á»™ nhá»›t,gồm 5 cấp Ä‘á»™ nhá»›t là:10-20;20-40; 40-80; 80-140; 140-250
Căn cứ theo tốc độ đông đặc, nhựa đường lỏng có thể chia thành 03 loại gồm :
 
 • Nhá»±a đường lỏng đông đặc nhanh
 • Nhá»±a đường lỏng đông đặc vừa
 • Nhá»±a đường lỏng đông đặc chậm
Trong khuôn khổ của tài liệu này chỉ đề cập đến loại nhựa đường lỏng MC 30 và MC 70 là hai loại nhựa đường lỏng đông đặc vừa và có độ nhớt tối thiểu là 30 và 70 và hiện được sử dụng phổ biến nhất trong thi công công trình giao thông ở Việt Nam.
ỨNG DỤNG
 
Ứng dụng của nhựa đường lỏng là vật liệu để phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao thông. Nhựa đường lỏng thường được sử dụng để tưới mặt đường hoặc để làm các lớp dính bám giữa hai lớp bê tông nhựa.
2. Nhá»±a đường đặc - Asphalt
MÔ TẢ
 
Nhựa đường đặc gồm hai loại là :
 • Nhá»±a đường đặc Bitum: là loại nhá»±a đường đặc có nguồn gốc dầu hỏa .
 • Nhá»±a đường đặc Hắc ín: là loại nhá»±a đường đặc có nguồn gốc than đá .
Trong khuôn khổ của tài liệu này chỉ đề cập đến loại nhựa đường đặc Bitum bao gồm những đặc tính:
 • Nhá»±a đường đặc là sản phẩm thu được từ công nghệ lọc dầu mỏ; bao gồm các hợp chất hydrocacbua cao phân tá»­ nhÆ° : CnH2n+2, CnH2n, hydrocacbua thÆ¡m mạch vòng (CnH2n-6) và má»™t số dị vòng có chứa oxy, ni tÆ¡ và lÆ°u huỳnh .
 • Ở trạng thái tá»± nhiên, nhá»±a đường đặc có dạng đặc quánh, màu Ä‘en.
 • Nhá»±a đường đặc không thấm nÆ°á»›c nhÆ°ng có thể hòa tan được trong benzen (C6H6), cloruafooc (CHCl3), disulfua cacbon (CS2) và má»™t số dung môi hữu cÆ¡ khác.
 • Tùy theo Ä‘iều kiện chế tạo, nhá»±a đường đặc được chia thành các loại mác nhá»±a có cấp Ä‘á»™ kim lún khác nhau. Tài liệu này đề cập đến 5 cấp Ä‘á»™ kim lún của nhá»±a đường đặc là: 40/60; 60/70; 70/100; 100/150; 150/250.
 • Nhá»±a đường đặc khi được Ä‘un nóng tá»›i nhiệt Ä‘á»™ thích hợp (1630C) và được phối trá»™n cùng các vật liệu đá, cát, sỏi theo tá»· lệ thích hợp thì sẽ tạo thành bê tông nhá»±a đường .
 • Nhá»±a đường đặc khi được phối trá»™n theo tá»· lệ thích hợp vá»›i dầu hỏa, diezel sẽ tạo thành nhá»±a đường lỏng và khi phối trá»™n vá»›i các chất tạo nhÅ© và nÆ°á»›c sẽ tạo thành nhÅ© tÆ°Æ¡ng nhá»±a đường.
ỨNG DỤNG
 • Ứng dụng chính của nhá»±a đường đặc là để sản xuất bê tông nhá»±a đường, nhá»±a đường lỏng và nhÅ© tÆ°Æ¡ng nhá»±a đường phục vụ thi công đường bá»™ và các công trình giao thông .
 • Ngoài ra nhá»±a đường đặc còn có thể sá»­ dụng làm vật liệu xá»­ lý bề mặt, chống thấm hoặc gắn kết các ván ốp trong công nghiệp xây dá»±ng.
CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG
(Căn cứ theo Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc 22TCN 279-01 của Bộ Giao thông vận tải)

  Đơn vị Theo cấp Ä‘á»™ kim lún (mác)
40/60 60/70 70/100 100/150 150/250
1
Độ kim lún ở 25°C
Penetration at 25 Deg C
0,1 mm 40¸60 60¸70 70¸100 100¸150 150¸250
2
Độ kéo dài ở 25°C
Ductility at 25 Deg C
cm min 100
3
Nhiệt độ hóa mềm (phương pháp vòng và bi)
Softening point (Ring and Ball method)
°C 49¸58 46¸55 43¸51 39¸47 35¸43
4
Nhiệt độ bắt lửa
Flash point
°C min 230 min 220
5
Lượng tổn thất khi nung ở 163°C trong 5 giờ
Loss on heating for 5 hours at 163 Deg C
% max 0.5 max 0.8
6
Tỷ lệ độ kim lún của nhựa sau khi đun nóng ở 163°C trong 5giờ so với độ kim lún ở 250C
Ratio of penetration of residue after heating for 5 hours at 163°C to original.
% min 80 min 75 min 70 min 65 min 60
7
Lượng hòa tan trong Tricloroethylene
Solubility in trichloroethylene C2CL4
% min 99
8
Khối lượng riêng ở 25°C
Specific gravity at 25 Deg C
g/cm3          
9
Độ dính bám đối với đá
Effect of Water on Bituminuos-Coated Aggregate Using Boiling Water
Cấp độ min cấp 3
10
Hàm lượng Paraphin
Wax paraffin content
% max 2.2
 
BAO BÌ - BẢO QUẢN
 
Nhựa đường đặc thương phẩm thường gồm 02 dạng chính là :
 • Nhá»±a đường đặc dạng xá: được tồn trữ, vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dụng nhÆ° tàu chở nhá»±a đường, bồn chứa, ống dẫn, xe bồn chở nhá»±a đường vá»›i hệ thống bảo ôn, gia nhiệt để luôn đảm bảo nhiệt Ä‘á»™ của nhá»±a đường từ 1200C đến 1500C.
 • Nhá»±a đường đặc dạng phuy: được tồn trữ, vận chuyển bằng phuy vá»›i dung tích từ 150 lít đến 200 lít ở Ä‘iều kiện nhiệt Ä‘á»™ bình thường.
AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
 
Nhựa đường đặc là một sản phẩm hóa dầu nên có thể gây nguy hiểm hoặc tác động xấu đến môi trường và sức khỏa con người nếu không được tồn trữ và sử dụng đúng qui trình kỹ thuật.
Đặc biệt nhựa đường đặc dạng xá do thường xuyên được tồn trữ ở nhiệt độ cao nên có thể gây các nguy cơ cháy, nổ hoặc bỏng trong quá trình vận chuyển, sử dụng.
 
 

Xe và TB chở, phun, rải nhựa đường, đá răm, asphalt

  
0 VND
0 VND
0 VND
0 VND
0 VND
0 VND

Thiết bị sản xuất tái chế nhựa đường

  
0 VND
0 VND
,

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

XE MÔI TRƯỜNG
 
XE Bá»’N, XE TÉC

Liên hệ chat facebook vá»›i chúng tôi

Liên Hệ: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
?>