HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Manager

Mr.PhÆ°Æ¡ng - 098.999.1683

Manager

Mr.Quý - 098.605.8836

Manager

Mr. Điệp - 09.3576.3579

Manager

Mr.DÅ©ng - 091.1618.222

Manager

Ms.Trường - 0936.017.696

Manager

Dịch vụ Bảo Hành + Phụ Tùng Mr.Lâm: 0968.780.658

XE SƠ MI RƠ MOOC, XE ĐẦU KÉO SƠ MI RƠ MOOC

 

CÁC LOẠI XE SƠ MI RƠ MOOC TRÊN THỊ TRƯỜNG

RÆ¡ moóc và sÆ¡mi rÆ¡ moóc (Towed vehicle) 
Là loại phương tiện giao thông đường bộ không có động cơ, có kết cấu và trang bị dùng để chở người hoặc hàng hóa và được kéo bởi một ô tô.
Chú thích (*): Trong một số tiêu chuẩn khác, “Rơ moóc và sơmi rơ moóc” còn được gọi là “moóc và bán moóc”
Rơ moóc(Trailer)
RÆ¡ moóc là phÆ°Æ¡ng tiện có kết cấu Ä‘ể sao cho phần chủ yếu của khối lượng toàn bá»™ của phÆ°Æ¡ng tiện không đặt lên ô tô kéo. SÆ¡mi rÆ¡ moóc có bánh xe phụ cÅ©ng được coi là rÆ¡ moóc.
so mi romooc
somi
RÆ¡ moóc chở khách(Bus trailer)
Là RÆ¡ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo. 
RÆ¡ moóc chở hàng (RÆ¡ moóc tải)-(General purpose trailer)
RÆ¡ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng.
RÆ¡ moóc kiểu caravan(Caravan)
RÆ¡ moóc được thiết kế để làm nhà ở lÆ°u Ä‘á»™ng.
Rơ moóc chuyên dung(Special trailer)
Là Rơ moóc có kết cấu và trang bị được dùng:
- Chỉ để chuyên chở người và / hoặc hàng hóa cần có sá»± sắp xếp đặc biệt;
- Chỉ để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
(Ví dụ: RÆ¡ moóc chở ô tô con; RÆ¡ moóc chữa cháy, RÆ¡ moóc có sàn thấp, RÆ¡ moóc chở máy nén khí …vv…… Danh mục rÆ¡ moóc loại này không hạn chế)
Sơ mi rơ moóc(Semi – trailer)
Là SÆ¡ mi rÆ¡ moóc được thiết kế để nối vá»›i ôtô đầu kéo và có má»™t phần đáng kể của trọng lượng toàn bá»™ đặt lên ô tô đầu kéo.
Sơ mi rơ moóc chở khách(Bus semi-trailer)
Sơmi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo.
SÆ¡mi rÆ¡ moóc chở hàng(General purpose semi- trailer)
Là Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng.
SÆ¡ mi rÆ¡ moóc chuyên dùng(Special semi- trailer)
Là Sơ mi rơ moóc có kết cấu và trang bị được dùng:
- Chỉ Ä‘ể chuyên chở người và/hoặc hàng hóa cần có sá»± sắp xếp đặc biệt;
- Chỉ để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
(Ví dụ: sÆ¡ mi rÆ¡ moóc chở gá»—, sÆ¡ mi rÆ¡ moóc chữa cháy, sÆ¡ mi rÆ¡ moóc có sàn thấp, sÆ¡ mi rÆ¡ moóc chuyên chở máy nén khí… Danh mục sÆ¡ mi rÆ¡ moóc loại này không hạn chế)
Tổ hợp ô tô với rơ moóc và sơ mi rơ moóc (combination of vehicles)
Ô tô được nối với một hoặc nhiều rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc
Tổ hợp Ã´ tô – rÆ¡ moóc(Road train)
Là sá»± kết hợp của má»™t ô tô vá»›i má»™t hoặc nhiều rÆ¡ moóc Ä‘á»™c lập, được nối vá»›i nhau bằng thanh kéo.Ô tô kéo và rÆ¡ moóc có thể là loại chuyên dung hoặc thông dụng.
Tổ hợp Ã´ tô – rÆ¡ moóc chở khách(Passenger road train)
Là sá»± kết hợp của má»™t Ã´ tô khách vá»›i má»™t hoặc nhiều rÆ¡ moóc Ä‘á»™c lập, được nối bằng thanh kéo, dùng để vận chuyển hành khách. Chá»— ngồi cho hành khách Ä‘ược bố trí không liên tục trên tổ hợp; có thể có hành lang phục vụ.
Tổ hợp Ã´ tô - sÆ¡ mi rÆ¡ moóc(Articulated road train)
Là sá»± kết hợp của má»™t đầu kéo vá»›i má»™t sÆ¡mi rÆ¡moóc. SÆ¡ mi rÆ¡ moóc có thể là loại chuyên dùng hoặc thông dụng.
somi romooc
Tổ hợp ô tô -sÆ¡ mi rÆ¡ moóc- rÆ¡ moóc(Double road train)
Là sự kết hợp của một đầu kéo với một sơ mi rơ moóc hoặc một rơ moóc. Sơ mi rơ moóc hoặc rơ moóc có thể là loại chuyên dùng hoặc thông dụng.
Tổ hợp ô tô - rÆ¡ moóc há»—n hợp (Composite road train)
Là kết hợp của má»™t ô tô chở người vá»›i má»™t rÆ¡ moóc chở hàng .
Tổ hợp ô tô - rÆ¡ moóc chuyên dùng(Special road train)
Là tổ hợp Ã´ tô – rÆ¡ moóc, trên đó hàng hoá chuyên chở Ä‘ược đặt lên các giá đỡ của ô tô và rÆ¡ moóc. ở đây, việc liên kết giữa Ã´ tô vàrÆ¡ moóc được thá»±c hiện bởi chính hàng hoá chuyên chở.
  
,

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

XE MÔI TRƯỜNG
 
XE Bá»’N, XE TÉC

Liên hệ chat facebook vá»›i chúng tôi

Liên Hệ: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
?>