HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Manager

Mr.Phương - 098.999.1683

Manager

Mr.Quý - 098.605.8836

Manager

Mr. Điệp - 09.3576.3579

Manager

Mr.Dũng - 091.1618.222

Manager

Ms.Trường - 0936.017.696

Manager

Dịch vụ Bảo Hành + Phụ Tùng Mr.Lâm: 0968.780.658

Mẫu hợp đồng mua bán xe ôtô của công ty cp xnk ô tô và xe chuyên dụng việt nam

Chúng tôi giới thiệu ở đây một Hợp đồng mua bán ôtô đã được Công chứng viên tại Phòng Công chứng nhà nước lập. Về câu chữ chi tiết có thể hơi khác nhau, nhưng các điểm chính trong hợp đồng là bắt buộc phải có.

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 


                                        HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ

Hôm nay ngày...... tháng........ năm ......... , trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:


BÊN BÁN: (gọi tắt là Bên A):

Ông(bà): ………………………. sinh năm………..., CMND số………………… do Công an thành phố/tỉnh ……........………cấp ngày……………… thường trúi tại ………………
Bà(ông) : …………………………sinh năm…………, CMND số………………… do công an thành phố/tỉnh……………..cấp ngày …….........thường trú tại……………........

BÊN MUA: (gọi tắt là Bên B):

Ông(bà): ………………………. .........sinh năm………..., CMND số………………… do Công an thành phố/tỉnh ………......……cấp ngày……………… thường trú tại ………………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

1. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán đứt cho Bên B chiếc xe ôtô:
Nhãn hiệu:............... ; Màu sơn: .................; Số máy: ................. ; Số khung: ; Biển số: .................... ; Loại xe: .................... ; Số chỗ ngồi: ..........Theo đăng ký xe ôtô số: ................do Công an thành phố/tỉnh cấp ngày ............ , đăng ký lần đầu ngày .................. , đứng tên chủ xe là ông/bà:.............
Giá mua bán xe ôtô hai bên tự thoả thuận là: .........................

2. Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ôtô trên, Bên A không cấm cố, không hứa bán, không đem cho, không chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc mua bán chiếc xe này, đồng thời đã thông báo cho Bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán.
3. Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ôtô nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính giấy đăng ký xe ôtô, các giấy tờ kèm theo xe cùng chiếc xe ôtô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký sang tên theo quy định.
Hai bên, từng người một đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

BÊN BÁN: BÊN MUA:

CHỨNG NHẬN:


Hôm nay, ngày tháng năm . Tại trụ sở Phòng Công chứng ....................
Tôi, Công chứng viên .....................................................ký tên dưới đây chứng nhận:

Hợp đồng mua bán xe ôtô............Biển số .............. được giao kết giữa :

BÊN BÁN: Ông (bà) và vợ(chồng) là bà(ông)
BÊN MUA: Ông (bà)

- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
- Tại thời điểm công chứng, các bên trong hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
- Các bên giao kết đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
- Hợp đồng này gồm có 02 tờ, 02 trang và được lập thành 03 bản chính ( Lưu tại phòng Công chứng ...................... 01 bản, mỗi bên giữ 01 bản).
Lệ phí công chứng: ...................

Số công chứng: ........... Quyển số ..................


CÔNG CHỨNG VIÊN

chi tiết liên hệ xe tải

THẮC MẮC CÁC BÁC CÓ THỂ COMMENT Ở BÊN DƯỚI AE SẼ TRẢ LỜI NHIỆT TÌNH

 
 
 

Comment bằng Facebook

 

 

Comment bằng G+ (đăng nhập gmail)

 

 

XE MÔI TRƯỜNG
 
XE BỒN, XE TÉC

Liên hệ chat facebook với chúng tôi

Liên Hệ: