HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Manager

Mr.PhÆ°Æ¡ng - 098.999.1683

Manager

Mr.Quý - 098.605.8836

Manager

Mr. Điệp - 09.3576.3579

Manager

Mr.DÅ©ng - 091.1618.222

Manager

Ms.Trường - 0936.017.696

Manager

Dịch vụ Bảo Hành + Phụ Tùng Mr.Lâm: 0968.780.658

Đề nghị niên hạn sử dụng xe vận tải khách du lịch là 10 năm

Góp ý kiến của các địa phương, ban, ngành đối với các văn bản hướng dẫn Luật GTĐB (sửa đổi), đa số các ý kiến cho rằng nên quy định niên hạn xe vận chuyển khách du lịch thấp hơn (quy định hiện hành là 15 năm), như 5 năm, 7 năm để bảo đảm chất lượng xe du lịch đáp ứng yêu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị niên hạn sử dụng của các xe du lịch là 10 năm.

Ban Soạn thảo của Bộ GTVT đã cân nhắc để đưa ra được lựa chọn tối ưu đối với niên hạn của xe du lịch và Bộ GTVT đã trình Thủ tướng quy định niên hạn sử dụng đối với xe du lịch là 10 năm.

  chi tiết liên hệ xe tải

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

XE MÔI TRƯỜNG
 
XE Bá»’N, XE TÉC

Liên hệ chat facebook vá»›i chúng tôi

Liên Hệ: